ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ވިލަރެއާލް އިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ވިލަރެއާލް އިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިލަރެއާލް އަތްދަށުވެ ލީގު ރޭހުގައި ރެއާލް ފަހަތަށް
ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވީ 3-2 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ލީގު ރޭހުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑު ފަހަތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވީ 3-2 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ލީޑު ލިބުނީ ވެސް ރެއާލް އަށެވެ. މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލަށް ލީޑު ލިބުނީ ވިލަރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕައު ޓޮރޭޒް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ވިލަރެއާލް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިއޮވާނީ ލޯ ސެލްސޯ ތަނަވަސްކޮށްދިންް ފުރުސަތެއްގައި ވިލަރެއާލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ސެމިއުލް ޗުކުވޭޒީ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޑެނީ ސެބަލޯސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ހޯސޭ ލުއިސް މޮރާލެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ވިލަރެއާލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ. އޭގެ 10 މިނެޓު ފަހުން ވިލަރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދިން ޗުކުވޭޒީ އެވެ.

ބައްޔާއެކު ކުޅުނު 28 މެޗުން ރެއާލަށް ލިބެނީ 59 ޕޮއިންޓެވެ. ރެއާލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 71 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ 15 ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް