ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:23
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ
ބްރެޒިލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ އަށް އާޖެންޓީނާ
 
އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 1840.93 ޕޮއިންޓާއެކު

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) ގެ ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ އަށް އާޖެންޓީނާ ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހަ އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ރޭންކިންގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 1840.93 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ފްރާންސް އެވެ. އެއީ 1838.45 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެއް ވަނައިގައި ހިފަހައްޓަމުން އައި ބްރެޒިލް މިހާރު އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ 1834.21 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި ބެލްޖިއަމް އޮތް އިރު، ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ އިންގްލެންޑެވެ. ނެދަލެންޑްސް އަށް ހަ ވަނަ ލިބޭއިރު، ހަތް ވަަނައިގައި އޮތީ ކްރޮއޭޝިއާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔޫރޯ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި އިޓަލީ އޮތީ އަށް ވަނައިގަ އެވެ، ޕޯޗުގަލަށް ނުވަ ވަނަ ލިބޭއިރު، ދިހަ ވަނައިގައި އޮތީ ސްޕެއިންނެވެ.

Advertisement

އާޖެންޓީނާ އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. 36 އަހަރަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، އެ މުބާރާތަށް އެ ޤައުމުން ކުރިމަތިލީ ވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އޮވެ އެވެ. ރޭންކިންގެ ދެ ވަނައިގައި އިތް ފްރާންސް އަކީ އާޖެންޓީނާ އަތުން ފައިނަލްގައި ބަލިވި ޓީމެވެ. އެއް ވަނަ ހިފަހައްޓަމުން އައި ބްރެޒިލް ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
17%
0%
0%
83%
ކޮމެންޓް