ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:27
އެސްޓީއޯއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެސްޓީއޯއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެސްޓީއޯ
އެމްޓީސޯ/އެމްއޭސީއެލް ތެލުގެ އެއްބަސްވުން
އެސްޓީއޯއިން އެމްއޭސީއެލްއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޯށްދޭން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
 
80،000 ފީފާގެ ގޭސްއޮއިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
 
1.5 މިލިއަން ފީފާގެ އޭވިއޭޝަން ފިއުލް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 31 ގެ ނިޔަލަށް އައު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އޭވިއޭޝަން ފިއުލް އަދި ގޭސްއޮއިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްއޭސީއެލްއަށް ބޭނުންވާ އޭވިއޭޝަން ފިއުލް އަދި ގޭސްއޮއިލް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެއްބަސްވުމުގައި އެސްޓީއޯއާއި އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އޭވިއޭޝަން ފިއުލް އަދި ގޭސްއޮއިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސައީދު އެވެ. އަދި، އެމްއޭސީއެލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޙުޖޫބު ޝުޖާޢުއެވެ.

އައު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 1.5 މިލިއަން ފީފާގެ އޭވިއޭޝަން ފިއުލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި 80،000 ފީފާގެ ގޭސްއޮއިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް