ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:33
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންތަކެއް
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންތަކެއް
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން
ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 70 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ބިދޭސީން
 
36،707 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބޭ
 
ރިސޯޓުތަކުގައި ޖުމްލަ 52،396 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރޭ

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 70 އިންސައްތައަކީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އާންމުކުރި 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާގައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 515،122 (ފަސް ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ސަތޭކަ ބާވީސް) އެވެ. އެއީ 382،751 (ތިންލައްކަ އަޑިހަ ދެ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް) ދިވެހިންނާއި 132،371 (އެއް ލައްކަ ތިރީސް ދެ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް) ބިދޭސީންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 10 އިންސައްތަ ދިރިއުޅެނީ ރިސޯޓުތަކުގައިކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ 52،396 މުވައްޒަފުންނެވެ. ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޮޑުތަނުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން 15،689 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު، 36،707 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ މިއާއެކު ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 70 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ހާމަވެއެވެ. ދިވެހިން ހިއްސާކުރަނީ އެންމެ 30 އިންސައްތައެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަަތީ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރަން ޖެހޭއިރު އެނދުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބޭރުން ވެސް މުވައްޒަފުން ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުން މުވައްޒަފުން ގެނައި ނަމަވެސް ދިވެހިން ބޭނުންވާ ވަޒީފާތައް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
43%
43%
14%
ކޮމެންޓް