ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 22:53
އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އަގްސާ މިސްކިތް ކައިރީގައި
އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އަގްސާ މިސްކިތް ކައިރީގައި
ގޫގުލް
އަގްސާ މިސްކިތަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަދެގަތުން
އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ރަމަޟާން މަހު އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ، އަޅުކަމުގައި ތިބި މީހުންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، މިސްކިތަށްވެސް ގެއްލުން ލިބުނު
 
އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މި އަމަލަކީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު އަމަލެއް

ފަލަސްތީނުގައި ހުންނަ އަގްސާ މިސްކިތަށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަދެ، އެ މިސްކިތުގައި އަޅުކަން ކުރަންތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހު އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ، އަޅުކަން ކުރި ތިބި މީހުންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބި, އަދި މިސްކިތަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މި އަމަލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިގެން ދާނެކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކުގައި ކަމަށާއި، ފަލަސްތީން މިނިވަން ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުމަތަމައުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭން ދެމިތިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަނީ އަގްސާ މިސްކިތަށް ގަދަކަމުން ވަދެ، ފަތިސްނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައެވެ. ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ގައިގައި މުގުރުން ތަޅާ މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިސްރާއީލުން މިފަދަ ހަމަލާތައް އަގްސާ މިސްކިތަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް