ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:54
އަފްގާނިސްތާނުގައި އަންހެނުން ހިންގާ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުން
އަފްގާނިސްތާނުގައި އަންހެނުން ހިންގާ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުން
އޭޕީ
ތާލިބާން
މިޔުޒިކް އިއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަފްގާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން ހިންގާ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ތާލިބާނުން ބަންދުކޮށްފި
 
އެ ރޭޑިއޯގެ ވެރިޔާ ވަނީ މިޔުކްޒިކް އަދި ލަވަވެސް ޖަހައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އަންގާފައި

އަފްގާނިސްތާނުގައި އަންހެނުން ހިންގާ ރޭޑިއޯއަކުން ރޯދަ މަހު މިޔުޒިކް އިއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތާލިބާނުން އެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަން ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

"ސަދާއީ ބަނޮވަން" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނަކީ އަންހެނުން ހިންގާ އެ ޤައުމުގެ ހަމައެކަނި ސްޓޭޝަނެވެ. އެ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ފެށީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިންނެވެ.

އަފްގާނިސްތާނުގެ ބަދަކްޝަން ޕްރޮވިންސުގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރ ޑިރެކްޓަރު މުއިޒުއްދީން އަހުމަދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރޭޑިއޯ ބަންދު ކުރަން ޖެހުނީ އަފްގާނިސްތާނުގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހު އެތައް އިރެއް ވަންދެން އެ ރޭޑިއޯއިން ލަވަޔާއި މިޔުޒިކް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަބާވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭނަމަ އެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަން އަލުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންގެ ހެޑް ނާޖިއާ ސޮރޯޝް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ ރޭޑިއޯއިން އެއްވެސް މިޔުޒިކެއް އިއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އެ ރޭޑިއޯ ބަންދު ކުރުމަށް ތާލިބާނުން ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތާލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމަ ހަވާލުވިފަހުން އެ ޤައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންގެ ވަޒީފާ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެގޮތުން ތާލިބާނުންވަނީ މިހާތަނަށް އެތައް މީޑިއާ އައުޓްލެޓެއް ބަންދުކޮށް އެ ޖަމާއަތުގެ ޕޮލިސީތަކަށް ތަބާނުވާ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ތާލިބާނުން ވަނީ އަންހެނުން އެކި ވަޒީފާތަކަށް ދިއުމާއި ގްރޭޑް 6 އަކުން މައްޗަށް ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުންވެސް މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް