ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:53
ޝައިޚް އާމިރު
ޝައިޚް އާމިރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިހްޔާ ފޯރަމް
ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ދެވޭނީ އެމީހެއްގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރި މީހަކަށް: ޝައިޚް އާމިރު
 
ވަގުތު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަޔާތުގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް އޮތް މީހަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ދެވޭނީ އެމީހެއްގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރި މީހަކަށްކަމަށް, އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ އާމިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާމިރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 6 ވަނަ އިހްޔާ ފޯރަމްގައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. "އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ވަގުތު" މި މައުލޫއަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ތަގުރީރުކުރެއްވީ ޝައިޚް އަބްދުﷲ އާމިރުއާއި ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުއެވެ.

Advertisement

ޝައިޚް އާމިރު ވިދާޅުވީ، ވަގުތު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަޔާތުގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް އޮތް މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދުނިޔެމަތީގައި ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކަކީ ވަގުތީ ކާމިޔާބީތަކެއްކަމަށާއި، ހަގީގީ ކާމިޔާބަކީ ސުވަރުގެއަށް ދެވުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާތްﷲގެ ވަހީ ބަސްފުޅުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރައްވައި އާމިރު ވިދާޅުވީ، ސުވަރުގެ ވަންނަ މީހާ ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމަށް މާތް ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ދެވޭނީ އެމީހެއްގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރާ މީހާއަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުވަރުގެއާ ހަމައަށް އިންސާނާއަށް ދެވޭނީ ޒުވާން އުމުރުގައި ހެޔޮކަންތައް ކޮށް މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓައި، ވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރެއްވި؛ ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިން އެއްކިބާކުރެވި ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެ މީހާ، އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެއޭ. އެ ޔކާމިޔާބި ފަނޑެއް ނުވާނެ. އެ ކާމިޔާބީއަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. އެއީ އަބަދުގެ ކާމިޔާބީއެއް. ދަންނަވަންތޯ މި ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް މީހަކު މިދަނީ އޭނަގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ލާފަ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު މުހިންމު ވަނީ.
ޝައިޚް އަބްދުﷲ އާމިރު

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މުސްލިމެއްގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ބިނާވާންޖެހޭނީ ނަމާދުކުރުމާއި ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުނިޔަވީ މަސައްކަތްތަކާއި އާއިލާއާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވަގުތު ދީގެން ކަމަށާއި، މިކަންކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަހުން ކަންކަން ކުރުމަށް ނުބެހެއްޓުމާއި، ބައެއް ކަންކަމުގައި ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަދަލުކުރިއަސް ކުރާ ކަންކަން ދޫކޮށް ނުލުމާއި، އެއްކަހަލަ ކަންކަން އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެ މީހެއްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަން އާމިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، މީހެއްގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާއަށް ހުރަސްއަޅާ އެކައްޗަކީ ކަންނެތްކަން ކަމަށާއި، އެކަން ފިލުވާލައި ޖޯޝު ގެނުވުމަށް، ލަނޑުދަނޑި ހަނދާން ވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ލިޔެފައި ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް