ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 15:23
ސްރީލަންކާ ކުޅުންތެރިން ދަނޑު މަތީގައި: ކޮލިފައިވުމަށް މުބާރާތެއް ކުޅެންޖެހޭނެ
ސްރީލަންކާ ކުޅުންތެރިން ދަނޑު މަތީގައި: ކޮލިފައިވުމަށް މުބާރާތެއް ކުޅެންޖެހޭނެ
ގޫގުލް
ކްރިކެޓް
ލަންކާ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއްޖެ
 
ރޭންކިންގެ ގަދަ އަށް ގައުމުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ ނުހިމެނޭނެ

މި އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕަށް ކުރީގެ ޗެމްޕިއަން ސްރީލަންކާ ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

ކްރިކެޓްގެ ގަދަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ލަންކާ އަށް އޮޓަމެޓިކް ޖާގަ އެއް ނުލިބި، މިހާރު ޖެހިފައިވަނީ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ކޮލިފައިން މުބާރާތުގައި ކުޅޭށެވެ. ލަންކާއާއެކު މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭނީ ނޭޕާލާއި، ނެދަލޭންޑްސް ޒިމްބާބުވޭ އަދި އޮމާނާއި ސްކޮޓްލޭންޑެވެ.

ލަންކާ އަށް އޮޓަމެޓިކް ޖާގައެއް ނުލިބުނީ ނިއުޒީލޭންޑް އަތުން މިއަދު ބަލިވެ، ކްރިކެޓް ރޭންކިންގެ ގަދަ އަށް ގައުމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެކަން ކަށަވަރުވުމުންނެވެ. ލަންކާ މިވަގުތު އޮތީ ނުވަވަނައިގަ އެވެ. އަދި އަށެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރަކު ނެތެވެ.

އިންޓަނޭނަޝަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ ރޭންކިންގައިވާ ގަދަ އަށް ގައުމު ވޯލްޑްކަޕަށް އޮޓަމެޓިކުން ކޮލިފައިވާނެ އެވެ. މި ވަގުތު ރޭންކިންގެ އެއްވަނާގައިވަނީ ނިއުޒީލޭންޑެވެ. ދެވަނާގައިވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕް ޗެމްޕިއަން އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އިންޑިޔާ އާއި ބަނގްލަދޭޝް އަދި ޕާކިސްތާނާއި ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމު އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވެ. ހަތްވަނައިގައިވަނީ އަފްގާނިސްތާނެވެ. އަށް ވަނައިގައި މިވަގުތު ވެސްޓް އިންޑީޒް އޮތް ނަމަވެސް މި ޖާގަ ލިބުން ގާތީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށެވެ. ދެ ގައުމެއް ޕޮއިންޓުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގަދަ އަށެއްގެ ތެރެއަށްދާނެ ބަޔަކު ހޮވާނީ ޕްލޭއޯފް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ.

ލަންކާ އަކީ 50 އޯވަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެފައިވާ ގައުމެކެވެ. އަދި 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި