ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:16
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުން
ތްރިލޯފިލިއާ އާއެކު އިންޑިއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ
 
މިއީ 3 މިލިއަން މީހުންނަށް ޓާގެޓްކޮށްފައިވާ ކެމްޕޭނެއް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން އިންޑިއާ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތްރިލޯފިލިއާ އާއެކު ޑިޖިޓަލް މާކެޓިންގ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މޭ 2023 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކެމްޕޭނުގެ އަމާޒަކީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން އެންމެ އިސްކަންދޭ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ. އަދި އަގުހެޔޮ ޗުއްޓީ ޕެކޭޖްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ، ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް އިޝްތިހާރުކޮށް، އިންޑިއާ އާއި ކައިރި ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭ 'ޝޯޓް-ހޯލް' މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުން ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލިޔުންތަކާއި ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރުތަކާއި ގައިޑްބުކްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަށް ޝާއިއުކުރާނެއެވެ. މި ލިޔުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ތަޖުރިބާތަކާއި ސެގްމަންޓްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން, ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި، 10 އަށް ވުރެ ގިނަ ލޭންޑިން ޕޭޖްގައި ބެނަރ އިޝްތިހާރުތަކާއި، ހޯމްޕޭޖް ބެނަރ އާއި، އީ-މެއިލަރސް އަދި މި ނޫނަސް ގިނަ ހަރަކާތައް މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ. މި ކެމްޕޭނުން 3 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ރީޗް ހާސިލްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ލަފާކުރެއެވެ. ކެމްޕޭންގެ މުއްދަތުގައި 1000 ރޫމް ނައިޓް ވިއްކޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ތްރިލޯފިލިއާ އަކީ މަންޒިލްތަކާއި ދަތުރު ތަޖުރިބާތައް ހޯދައި ބުކިންގ ހެދުމަށް، އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެވެ. ތްރިލޮފީލިއާއިން 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރު ތަޖުރިބާތަކާއި ދަތުރުތަކާއި ހަރަކާތްތަކުން ބުކިން ހަދައި އަހަރަކު 80 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫޒަރުންނަށް ހިދުމަތްދެއެވެ.

5 މާޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން 41،054 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދެވަނަ ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން 241,368 (މާކެޓް ޝެއަރ %14.4) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓެވެ.

މި އަހަރަށް އިންޑިއާ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭންތަކާއި؛ ބޮޑެތި ފެއާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި؛ މީޑިއާ އިންޓަވިއުތައް؛ އިޝްތިހާރު ކެމްޕޭންތައް؛ ޓީވީ އަދި އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައުޓްޑޯރ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތައް؛ އަދި ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް