ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 21:28
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
އާދަމް އާޒިމް
ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގެ މަގާމުން އާޒިމް އިސްތިއުފާދެެއްވައިފި
 
އާޒިމް އިސްތިއުފާދެއްވީ ރައީސަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރައްވާތީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް އިންތިހާބުކުރުމަށް ތާއިދުކުރައްވާތީ، ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، އާޒިމް ވަނީ ގާސިމަށް ސިޓީއަކުން އެ ކަން ދަންނަވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ސާލިހް އިންތިހާބުކުރުމަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަގުބަލަށް އެންމެ ފައިދާކުރުވަނިވިި ގޮތް ކަމަށާއި، އަދި ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓެވޭނެ ވެރިއަކީ އެ މަނިކުފާނުކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، 2023ވަަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެ، އެ ޕާޓީން އިސްވެ އޮވެ ކޯލިޝަން ހަދަން ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމްގެ ސިޓީގައި ވަނީ، ގާސިމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގައި އޭނާއާ ދޭތެރޭ ބެހެއްޓެވި ހެޔޮފުޅުކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުވެސް ދަންނަވާފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމުމާއެކު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރުވެސް ވަނީ އެ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް