ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 17:56
ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެ ކުރަނީ
ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެ ކުރަނީ
އެމްޕީއެލް
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 301 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
އެކްސޯޕޯޓު ވަނީ ދަށް ވެފައި
 
އިމްޕޯޓު ވަނީ އިތުރުވެފައި

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 301 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 8 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 326 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނީ 301 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވި ނަމަވެސް ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފްއަގު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ 18 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އަދަދުވަނީ 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އިންޑިއާ، އޮމާން، ސިންގަޕޯރ، ޔޫ.އޭ.އީ އަދި ޗައިނާ އެވެ. އިންޑިއާ 675 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އޮމާން އިން 642 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުން 571 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު ޔޫ.އޭ.އީ އިން 480 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޗައިނާ އިން 471 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވި މުދާ ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 233 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު މިއަހަރު ފޮނުވާފައިވަނީ 231 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކސްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނު ވިލާތާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އެމެރިކާއަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރޯޔަލްޓިގެ ގޮތުގައި 2،083،704.45 (ދެ މިލިއަން އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސް ލާރި) ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް