ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:32
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަރާވީހުގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަރާވީހުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ބައިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ތަރާވީހެއް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި
 
ބައިވެރިންނަށް ދަތިވާ ނުވަތަ ރަނގަޅު ކުރަން ކަމެއް އޮތްނަމަވެސް އެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އެދެން

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ތަރާވީސް ބާއްވާފައިވަނީ ޔޫތު ސެންޓަރުގައެވެ. މި ތަރާވީހުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްއާ ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަރާވީހުގެ ތެރެއިން

ތަރާވީސް ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދަތިވާ ނުވަތަ ރަނގަޅު ކުރަން ކަމެއް އޮތްނަމަވެސް ބައިވެރިން އެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައިވެރިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިއްސާކުރަން އޮތްނަމަވެސް ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަރާވީހުގެ ތެރެއިން

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްޤާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްޤާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް