ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 22:36
ފުލުހުން މީގެކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދި ފައިސާތަކެއް
ފުލުހުން މީގެކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދި ފައިސާތަކެއް
ޕޮލިސް
އޮފީހެއް ފަޅާލާ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގުން
އޮފީހެއް ފަޅާލާ ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދިރިއުޅުނުތަން ބަލާ ފާސްކޮށް ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވޭ
 
މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

ހެންވޭރު ގެޔެއްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީހެއް ފަޅާލާ ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް މަރޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދިރިއުޅުނުތަން ބަލާ ފާސްކޮށް ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯރަގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
38%
13%
0%
ކޮމެންޓް