ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:07
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް އެޅުނު ކުނި
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް އެޅުނު ކުނި
ޓްވިޓަރ
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ކުނި އެޅުން
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ކުނި އެޗްޑީސީން ސާފުކޮށްފި
 
އެޗްޑީސީން ވަނީ ވެށި ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމަށް އެދިފައި

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ކުނި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ސާފުކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލެ ޖެޓީއަކާ ދިމާލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައިހުރި މަންޒަރެއް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީހަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މި ކުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ޓްވީޓް ރީޓްވީޓްކޮށް އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ސަރަހައްދު މިހާރު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ މާހައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމަށް އެދިފައެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑުގައިވިޔަސް ކުނި އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ކުނި އެޅުމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިއީ ވެމްކޯގެ ކުނި ބާޖަކުން ކުނި ލޯޑުކުރުމުގެ ތެރެއިން މޫދަށް އެޅިފައިވާ ކުންޏެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިގެން އެޗްޑީސީން އެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް