ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 09:43
މިނީ ބަހުގެ ޓެސްޓް ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން
މިނީ ބަހުގެ ޓެސްޓް ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
ރޯދަ މަހު ހަވީރު 6 އިން ރޭގަނޑު 10އަށް މާލޭގައި ބަސްދަތުރެއް ނޯންނާނެ
މާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ފިޔަވާ އެހެން ދަތުރުތަކަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާދޭ

ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު 6:00ން ރޭގަނޑު 10:00އާ ދެމެދު އެމްޓީސީސީން މާލޭގައި ދެމުން އަންނަ ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަސްދަތުރުތަކުގެ ގަޑިތަކުގައި ވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ދޭ ބަހުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެެރެެއިން ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވަނީ މާލެ ތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް އެކަންޏެވެ. އެ ގޮތުން ހަވީރު 6:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށް މާލޭގައި ބަސްދަތުރުތަކެއް ނޯންނާނެއެވެ. ހުޅުމާލެ، މާލެ އަދި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބަސްތަކަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ބަސްތަކަށް ވެސް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެއެެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޯދަ މަސް ނޫން މަސް ތަކުގައި ޝެޑިއުލް އޮންނަ ގޮތުން ހެނދުނު 5:45ން ރޭގަނޑު 12:15އާ ހަމައަށް ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ބަދަލާއެކު ދަތުރުތައް ފަށާނީ ހެނދުނު 6:00ގައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، މަޣްރިބު ނަމާދަށް ހަވީރު 6 ޖަހާއިރު ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާއިރު ދެން ހިދުމަތް ފަށަނީ ތަރާވީހު ނަމާދަށް ފަހު 10 ޖަހާއިރުއެވެ.

އާ ޝެޑިއުލަށް ބައެއް އާންމުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑު ވެސް ކިޔައިފައެވެ. އެ ވަގުތު ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުން އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅުވައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރާވީސް ނަމާދު ވަގުތު މަޖީދީ މަގުން ދަތުރުކުރުން މަނާވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ މަގުގައި ތިން މިސްކިތް ހުންނައިރު މަގުމައްޗާއިއެކު ގިނަ ބަޔަކު ނަމާދަށް ތިބޭއިރު މަގުތައް ބްލޮކްވާނެތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް