ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:40
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެސިސްޓެންޓް މީޓިރިއޮލޮޖިސްޓް، ހުސައިން ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެސިސްޓެންޓް މީޓިރިއޮލޮޖިސްޓް، ހުސައިން ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތް
މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް މިހާތަނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ
 
މީހުން ބިނާކުރުމާއި އިތުރުވަސީލަތްތައް ހޯދިފައިވޭ
 
ސުނާމީއަށްފަހު މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިފައިވޭ
 
40 އަހަރުގެ ޑޭޓާ އެބަހުރި

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް މިހާތަނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެސިސްޓެންޓް މީޓިރިއޮލޮޖިސްޓް، ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުނު އިރާއި މިހާރާ ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށާއި، މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން މޫސުމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 40 އަހަރުގެ ޑޭޓާ އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާއާއި މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ގުޅިފައިވަނީ 01 ޖޫން 1978 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު މޫސުމާބެހޭ އިދާރާގެ މަސައްކަތްކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީއަށްފަހު މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވި ވަރަށް މުހިންމު އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކުރީ ޒަމާނުގައި މިމަސައްކަތް ފެށީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެންޕަރޭޗަރ ބެލުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ތާމޯމީޓާރެއް ކަމަށާއި، ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސެޓްލައިޓްގެ ފޮޓޯއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްކުރިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ފެށިފައިވަނީ ވަނީ އެނގޭތޯ. އެއީ އައްޑޫ އަތޮޅު ގަމުން ހުޅުލޭގައި. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަހުރި 40 އަހަރުގެ ޑޭޓާ. އޭގެ މާނައަކީ މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ވެސް މޫސުމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައި މިވަނީ. ދެން ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުނީ 1978 ވަނަ އަހަރު. 01 ޖޫންގައި
އެސިސްޓެންޓް މީޓިރިއޮލޮޖިސްޓް، ހުސައިން ވަހީދު

ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި މީހުން ބިނާކުރުމާއި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާރު އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް