ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:45
އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކުރި ފިރިހެން މީހާ
އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކުރި ފިރިހެން މީހާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ
މަޑަވެލީ މަގުމަތީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި
 
ފިރިހެން މީހާ އަންހެން މީހާ މަގުމަތީގައި ދަމާފައި ގެންދާ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުވެފައި
 
މަޑަވެލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

ގދ. މަޑަވެލީގައި މަގެއްގެމަތީ އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މަޑަވެލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ހައްޔަރު ކުރި މީހާ އަނިޔާ ކުރީ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ އަންހެނަކަށެވެ. ފިރިހެން މީހާ އެ އަންހެން މީހާ ދަމާ ކޫތާފައި މަގުމަތީގައި ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެފައެވެ.

އެވީޑިއޯގައި ފިރިހެން މީހާ އަންހެން މީހާ ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖަހާ މަންޒަރު ފެންނައިރު އެމީހުން ފަހަތުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި އޭނާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާތަން ވެސް ފެނެއެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކު ކުށްވެރިކޮށް ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު އަނިޔާލިބުނު އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އަންހެން މީހާއަށް ހިމާޔަތްދީފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް