ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 22:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގެ، ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ލިބިފައި: ރައީސް
 
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ބެލުމަށް، ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
 
ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް އަރުވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަން ހައްދަވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި، ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅަށް އަރުވާނެކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސް އެޅި މައްސަލާގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އެނގޭނީ ރިޕޯޓްތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ބެލުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ކޮމިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އުފައްދަވާފައިވާ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއްކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާރު ވަނީ، މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޕްރެޒިޑެންސަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކާނަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރެޒިޑެންސަލް ގާޑްސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން މިހާރު ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މޭޖަރ އިބްރާހީމް ހަލީމާއެވެ.

މިމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ)ން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ކޮމިޓީގައި ނިންމާފައިވަނީ، މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާއި އެ ފުރުސަތު ފަހިވި ގޮތް ބެލުމަށެވެ. އަދި އިތުރު ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި، މޮޓޯކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނު ސަބަބު ބެލުމަށްވެސް ނިންމިއެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދަން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނަކާއި 3 ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
29%
14%
0%
14%
0%
43%
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:21
މުހަންމަ
ޕީޕީ އެމްގެ ވެރިން މިކަމަށް ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ. މިގޮތަށް ރޖ ކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އެރިގެންނުވާނެ. މަގުމަތިން ކަންތައް ނިންމަންފައްޓައިފިނަމަ ގައުމު ސުންނާފަތި ވާނީ. އެއީ އެހެންމީޙުންނަށްވެސް އެ ފުރުސަތު ހޯދޭނެތީ. އޮޅިގެންނޫޅޭތި.