ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 15:47
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
މިހާރު
ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހުން
ވިލިމާލޭން ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 
އެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ

ވިލިމާލޭން ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭން 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 1:33 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު އާއްމެއް ނުކުރެއެވެ.

Advertisement

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި ހިނގާ މާޗު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހާޒިރުކުރުމުން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ، މިދިޔަ ދެ އަހަރު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި އެކަހަލަ މައްސަލަތަކުގެ ބައެއް ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. އެ ދުވަހު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 31 ކުއްޖަކު 63 ފަހަރު ގެއްލިގެން އާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު 11 ފަހަރަށް ގެއްލިގެން ހޯދަން ޖެހުން ކަމަށް ވެސް އެ ދުވަހު ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ދެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ގެއްލިގެން ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކަހަލަ 35 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އެ ދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
44%
0%
22%
22%
0%
11%
ކޮމެންޓް