ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހމް
ރައީސް އޮފީސް
އިންތިޚާބު ރައީސަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ
އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން ނުކުތް ނަމަވެސް ރައީސަށް ޗެލެންޖަކަށް ނުވާނެ: ސަރުކާރު
 
ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަގާމުތަކަށް ވާނެގޮތަކާމެދު ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއްނުވޭ
 
އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ދައްޗަކާ ކުރިމައްޗެއްނުވާނެ
 
ރައީސް ސާލިހުގެ މިވަގުތުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުން

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރަން ނިންމިނަމަވެސް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޗެލެންޖަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީން އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނަމަ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ ގޮތާމެދު ރައީސް ސާލިހު، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގައި ދެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބެގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. ޖޭޕީގެ ސިޔާސީ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މަގާމުތަކަށް ވާނީ ކިހިނެތްތޯ ދެންނެވުމުން ސީދާ ޖަވާބެއް މިއުވާން ދެއްވާފައިނުވެއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހުގެ މިވަގުތުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ދައްޗެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށާއި، ބޭރުގެ އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގެ ނުފޫޒެއް މިސަރުކާރަށް ނެތްކަމަށެވެ.

ވަރަށް ކޮންފިޑެންޓް، ވަރަށް ޔަގީން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެކަން. ރައީސް ވިދާޅުވެފަ އޮތީ ކޯލިޝަނާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް. އަދާލަތު ޕާޓީއާ އެމްޑީއޭއިން އޮތީ ގުޅިފަ. ރައީސަށް ޗެލެންޖެއް ނޫން. ކޯލިޝަނާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައީސަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު

ޖެޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޯލިޝަން އެކުލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުއްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ޖޭޕީއަކީ މިހާރު ސަރުކާރު ޕާޓްނަރެކެވެ. އަދި މިމަހުގެ 16 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖޭޕީގެ ފަރާތުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމާފައިވަނީ މާޗް 14 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އެ ޕާޓީގެ 151 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަނީ މި ނިންމުމަށް އިއްތިފާގުވެފައެވެ. އެ ޕާޓިން ނިންމާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިސްވެ އުފައްދާ ކޯލިޝަނަކުން ވާދަކުރުމަށެވެ. އެއާއެކު ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުގައި ތިބި ޖޭޕީގެ ބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ޖޭޕީ ކޯލިޝަނުން ބާކީނުކޮށް ބޭއްވެވި ހަމައެކަނި ވެރިއަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށް ވާއިރު، އެމަނިކުފާނާއެކު ޖޭޕީން އިތުރަށް މަސައްކަތް ނުކުރީ ކީއްވެތޯ އެ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް