ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:20
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒެމާ
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒެމާ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ލިވަޕޫލްވެސް ކަޓައިފި، ރެއާލްމެޑްރިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!
 
ރެއާލް ކުރި ހޯދީ 6-2 ގެ އެގްރިގޭޓުން

ދެވަނަ ލެގުގައިވެސް ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް, ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އަނިޔާއަކަށްފަހު އެނބުރި އައި ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއެވެ. ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުން ބެންޒެމާ ލަނޑު ޖެހީ 78 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އޭގެ ތިން މިނިޓްފަހުން ބެންޒެމާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ކްލެސިކޯ މެޗަށް ރެސްޓް ދިނުމަށެވެ. ފުރަތަމަ ލެގު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކުރީ 5-2 ނެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ލެގަށް ނުކުތްއިރުވެސް ލިވަޕޫލަށް އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެކެވެ. މެޗުގެ ފަރަގު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބަކަށްވީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު އެލިސަން ބެކާއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކަމަވިންގާއާއި, ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ފޮނުވާލި ބޯޅައިގެ ހުރަހަކަށްވީވެސް ބެކާއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ފަށައިގެން ކުރީކޮޅު ލިވަޕޫލްގެ ޑާވިން ނޫނޭޒްއަށްވެސް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބި ބޭކާރުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް