ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 23:05
އެމްޓީސީސީހގެ ސީއިއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީހގެ ސީއިއޯ އާދަމް އާޒިމް
މިހާރު
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
މުލީ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގައި އޭޕްރީލް މަހު ތާރު އަޅަން ފަށަނީ، އަލިފުށީގައި ފަށާނީ އޯގަސްޓު މަހު
 
މި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން އެމްޓީސީސީން ވަނީ މަޝްރޫއެއް ނިންމައިފައި

އެމްޓީސީސީން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން ގެންދާ އެއާޕޯޓްތަކުގެ ރަންވޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށާނެ ތާރީހުގެ އަދާހަމަ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކުރި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަޅައިދިން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓާއި މާވަރުލު އެއާޕޯޓާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް ފަހުގައި އެމްޓީސީސީން މިހާރު މަސައްކަތް ނިންމަމުން އަންނަ، މުލީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، އެޕްރީލްމަހު ފަށާނެ ކަމަށެެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން، މަސައްކަތެއް ނިންމަމުން ގެންދާ، ފ. މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތް ނިންމަމުން ގެންދާ، އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް، އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ތިން އެއާޕޯޓް ވެސް ނިންމައި މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ތިން އެއާޕޯޓު މި ދައުރުގެ ތެރޭގާ ހުޅުވިގެންދާއިރު، މަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާނީ، އެއް ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި، 6 އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވާ ދެއްވާ، ފުރަތަމަ ރައީސަށް
އާދަމް އާޒިމް / އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ

އިތުރަށް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ދިއްލޭނީ ރަންވޭގެ  ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމައިގެން ކަަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ވެސް އޭޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނ. މާފަރު އެއާޕޯޓު އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމަން އަމާޒު ހިފައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާބިލް ޓީމުން، މިއިން ކޮންމެ އެއާޕޯޓެއް އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް، ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް، މިހާތަނަށް ކޮށްދީފަ، އަދި ކޮށްދެމުން، މި ގެންދަނީ، މިއީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ދެކި، އެހާމެ ޝައުޤާ، ފަޚުރާ، އުފަލާއެކު
އާދަމް އާޒިމް / އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ދައުރުގައި އެމްޓީސީސީން ޖުމުލަކޮށް އެގާރަ ދުވަހުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެއްވި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ ކޯޒްވޭގެ މަޝްރޫއު ވެސް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ