ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 17:01
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އައިޖީއެމްއެޗް
ރޯދަ މަހު އައިޖީއެމްއެޗުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި
 
ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަރޖެންސީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ލިބޭނެ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުން ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލިސްޓް އޯޕީޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 4:00ށެވެ. އަދި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކައިގެން ދެގަޑިއިރު ފަހުން ހަދާ ލޭގެ ޓެސްޓުތައް ރޭގަނޑު 8:00ން 10:00ށް ހަދައިދޭއިރު އެހެނިހެން ޓެސްޓުތައް ހަދައިދޭނީ ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 5:00ށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޚިދުމަތްދޭނެ ގަޑިތައްވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

  1. އަލްޓްރާސައުންޑާއި ސީޓީ ސްކޭން: ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 3:00ށް
  2. އެކްސްރޭ: ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 3:30ށް
  3. އެމްއާރްއައި: ހެނދުނު 8:00ން ރޭގަނޑު 9:00ށް
  4. އީސީޖީއާއި ފިޒިއޯތެރަޕީ: ހެނދުނު 8:30ން މެންދުރު 2:30ށް

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައި ވީނަމަވެސް، ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަރޖެންސީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް