ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 07:08
ވާދޫ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ލ. ގަން
ވާދޫ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ލ. ގަން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެެލެންޖް
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ފައިނަލް ދެކުނަށް، ވާދަކުރާނީ ގަމާއި ވާދޫ
 
މިއީ ވާދޫ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ ލ. ގަމާއި ގދ. ވާދޫ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ހުވަދު އަތޮޅަށް ނސްބަތްވާ ރަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރަން ހޮވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ގަން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގަން ބަލިވީ މާފަންނު އަތުންނެވެ.

މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ވާދޫ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 4-4އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ވާދޫގެ މުހައްމަދު އިޔާދް އަލީ ވަނީ މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދައި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ނަޝާހް އަހުމަދެވެ.

މި މެޗުގައި ކުޑަހުވަދޫގެ ޖުމައިލް ޖަމީލް ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. ބާކީ ދެ ލަނޑު ޖެހީ އިރުފާން އާދަމް ނަސީރާއި މާއިޒް ވަހީދެވެ.

ލ. ގަމު ޓީމު: ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ގަމާއި ވާދޫ - ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

ގަން ފައިނަލަށް ދިޔައީ ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ 4-1އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ގަމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ދެ ލަނޑު ޖެހި އަބްދުﷲ ޖުނައިދާއި ހުސައިން ޝަރީފް އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ) އެވެ. އިނގުރައިދޫގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ ގަމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި މި އަހަރު 102 ރަށަކުން ބައިވެރިވި އެވެ. އަތޮޅު އަދި ޒޯން ޗެމްޕިއަނުން ހޮވުމަށްފަހު އެންމެ ގަދަ އަށް ޓީމު ފަހު ބުރުގައި ވާދަކުރި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 42 މެޗު ކުޅެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:45
ހުޅުދެލީ އަލިފުޅު
ކުޑަހުވަދޫ ކެޓިކަން އެއީ ލެއްވި ރަހުމަތެއް. ކުޑަހުވަދޫ މޮޅުވިނަމަ އަތޮޅު އެހެން ބަޔަކު ދިރިއުޅުނަވެސް ނުދޭނެ ފޮނިކަމުން