ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 21:54
ރަމްސޭ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ބޭލްއާއެކު މެޗެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ރަމްސޭ ޓްވީޓަރ
ރަމްސޭ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ބޭލްއާއެކު މެޗެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ރަމްސޭ ޓްވީޓަރ
ވޭލްސްއަށް އާ ކެޕްޓަނެއް
ވޭލްސްގެ އާ ކެޕްޓަނަކަށް ރަމްސޭ
ރަމްސޭ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 78 މެޗު ކުޅެފަ

ވޭލްސް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ އާ ކެޕްޓަނަކަށް އާރޮން ރަމްސޭ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވޭލްސްއަށް އާ ކެޕްޓަނެއް މިހަޖަމެއްސީ އެންމެ ފަހުން އޮތް ވަރލްޑްކަޕަށްފަހު ޖެނުއަރީ މަހު ގެރެތު ބޭލް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުންނެވެ. ބޭލް ވަނީ ޤައުމީ ޓީމާއި ކްލަބް ފުޓްބޯޅަވެސް ހުއްޓާލާފައެވެ. ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ރަމްސޭ ހަމަޖައްސާ ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ދިނީ ޓޮޓެންހަމްގެ ޑިފެންޑަރ ބެން ޑޭވިސްއަށެވެ. ނީސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަމްސޭ އަކީ މިހާރު ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ބޭލް ކެޕްޓަނަކަށް ހުރިއިރު ވައިސް ކެޕްޓަނަކީވެސް ރަމްސޭއެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޗު ޕޭޖްއަށް ކެޕްޓަނެއް ހަމަޖެއްސުންވީ ފަސޭހަ ނިންމުމަކަށެވެ. 32 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް 78 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

ބޭލް ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު އޭނާއަކީ ވޭލްސްއަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެ, އަދި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ބޭލް ކުޅުން ހުއްޓާލިފަހުން ވޭލްސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ކްރޮއޭޝިޔާ އަދި ލެޓްވިއާއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. އެ ދެމެޗަށް ނެގި ސްކޮޑްގައި މުޅިން އާ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކަށް ކޯޗު ޕޭޖް ވަނީ ޖާގަ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް