ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 17:41
ފިހާރައެއް، ފިހާރަތައް މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން މެންދަމު 1:00 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ
ފިހާރައެއް، ފިހާރަތައް މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން މެންދަމު 1:00 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
މާދަމާއިން ފެށިގެން ފިހާރަތައް މެންދަމު 1:00 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެެއްޓޭނެ
 
ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހެއްޓެނީ އެދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް
 
މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓެނީ ފަތިހު 5:30 އިން މެންދަމު 1:00 އަށް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން މެންދަމު 1:00 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މި މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފަށާ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަކާއި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ބަންދުކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފަތިހު 5:30 އިން މެންދަމު 1:00 އާ ހަމައަށެވެ.

މިހާރު މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓެނީ ރޭގަނޑު 11:00 އާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން އޭގެ ފަހުން ވެސް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

މުދާ ވިއްކާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އަދި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރޭތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތައް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ އާއްމު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހެއްޓެނީ އެދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތައް ތަފާތުވާނެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ އެދުވަހެއްގެ ފަތިހު 4:30 އިން މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ މެންދަރު 1:00 އާ ހަމައަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް އަމަލު ކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ފިހަރާތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
43%
0%
29%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް