ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 17:03
ކްރިކެޓް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން
ކްރިކެޓް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ކްރިކެޓް އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ އަޒްޔާންއާއި، ނާސިފް އަދި ރިޒާން
 
އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރަނީ ޓީމްގެ ދެ ކެޕްޓުންނާއެކު އިބްރާހީމް ރިޒާންއެވެ.

ސީނިއަރ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތުގެ އިތުރުން އާދަމް ނާސިފް އުމަރު ވާދަކުރެއެވެ. އެންމެފަހުން ގައުމީ ޓީމް ވާދަކުރި މުބާރާތުގައި ކެޕްޓަން ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތު އަނިޔާގައި ހުރުމުން، ކެޕްޓަންކަން ކުރީ އާދަމް ނާސިފް އުމަރުއެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ކެޓަގަރީން އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދުއާއި, މުހައްމަދު ޒީސްތު ނަސީމްއާއި, މުހައްމަދު ޝައްފާން އިސްމާއީލެވެ.

Advertisement

ޓެނިހުގެ އަންހެން ކެޓަގަރީން އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ނަބާ ނިޝާންއާއި, އާރާ އާސާލް އާޒިމާއި, ނަޔާރާ އުސާމާ އަލީއެވެ. އެތުލެޓިކްސްއިން އަންހެން ކެޓަގަރީން އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ހައްވާ މުޒުނާ ފާއިޒާއި, އާމިނަތު ޖާއިޝް ޖުނީޒާއި, އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް