ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:40
ހަޒާޑް (ވ) އާއި އެންޗެލޯޓީ: ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ގޯސް
ހަޒާޑް (ވ) އާއި އެންޗެލޯޓީ: ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ގޯސް
ގޫގުލް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ޓީމަށް ބޭނުން ނުހިފުނަސް އެހެން ޓީމަކަށް ނުދާނަން : ހަޒާޑް
 
މުސާރަ ބޮޑުވެފައި ޓީމަށް ބޭނުން ނުހިފޭތީވެ ރެއާލް ބޭނުންވަނީ ހަޒާޑް ދޫކޮށްލަން

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓީމަށް ނޭރުވިޔަސް އެ ޓީމު ދޫކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުހގައި ނުދާނެ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮތް ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާ ކުރި ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ލައްވައި ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ކުޅުވީ އެންމެ 296 މިނިޓްގަ އެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި މިނިޓްކޮޅެކެވެ.

ހަޒާޑް ބުނީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެ ގުޅުން އެހާ ބަދަހިނޫންކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް އޭނާ ދިނެވެ.

"އަހަރެން ކޯޗަށް އިހްތިރާމްކުރަން. އޭނާ އަހަރެން ކުޅެން ނޭރުވިޔަސް އެ އިހްތިރާމްކުރާނަން. އެންޗެލޯޓީ ފަދަ ކޯޗަކަށް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭނާ ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމާ ހެދި ވެސް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އަހަރެން މިހުރީ ޓީމު ދޫކޮށްދާގޮތަކަށްނޫން. އަހަރެންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ އަދި އަހަރެއް އެބައޮތް،"
ހަޒާޑް ބުންޏެވެ.

ހަތަރު ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އެންޗެލޯޓީ އަކީ އިޓަލީ އާއި ސްޕޭން އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ލީގުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ކޯޗެކެވެ. ޗެލްސީއަށް އޭނާ ތަށިތަކެއް ހޯދައިދިންއިރު ހަޒާޑްއަކީ އެ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޭނާ ބަދަލުވީ 88 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. ހަފުތާއަކު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް 470000 ޕައުންޑް(ގާތްގަނޑަށް 8.7މިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބެ އެވެ. މިހެންވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި ޓީމަށް ބޭނުން ނުހިފޭތީވެ، ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް