ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:47
ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި ރޯވުން
ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި ރޯވުން
ޕޮލިސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިންވާލައިފި
 
މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާލިބިފައި ނުވޭ

ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭތީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި ރަށު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މިއަދު މެންދުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާން ނިއްވާލެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާލިބިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ އިމާރާތަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް