ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 01:40
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ދެއްވީ ސާފު ރައްދެއް
 
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
 
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖެއަކީ ހަމައެކަނި ބީޗެއް އޮތް ތަނެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފެނާންޑޯ ހަރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާގެ ތެރެއިން ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފަތުރުވެރިން ލަންކާއަށް ދާންވީ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރައްވަމުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަރިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ބީޗެއްކަމަށާއި 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްލާއިރަށް ފޫހިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ސާފު ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން 3 އަހަރު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބެންޗްމާކެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި "އެޑިކްޓިވް" މަންޒިލަށް ހަދައިދިން ފަރާތްތަކަށާއި، މިދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ޓްވީޓް ނިންމަވާލެއްވީ މި ކާމިޔާބީތަކާމެދު ހަސަދަވެރިވެ، ޝައްކެއްއުފެދޭނަމަ ތަކުރާރުކޮށް ލޯގަނޑާ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން، ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް