ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 19:12
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 3 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލައިފި
 
މި ފަންޑުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގީ ދ. ހުޅުދެލި، ލ. މުންޑޫ، އަދި ލ. ފޮނަދޫގައި

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހިންގާ "ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން; ދ. ހުޅުދެލި، ލ. މުންޑޫ އަދި ލ. ފޮނަދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހުޅުދެލީގައި ވަނީ، މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަތަނެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިއީ މަސްވެރިންގެ އިތުރުން ހުޅުދެލީގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް މަސްކެނޑުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ތަރައްގީކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެތަން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން ރޭގަނޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ ހުޅުދެލީ އައިލެންޑް ސޮސައިޓީ އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

Advertisement

މި ފަންޑުގެ ދަށުން ލ. މުންޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެ ރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެ ތަނުގައިވަނީ ހަޓެއް ހަދައި ލަކުޑި ބެންޗުތައް ބަހައްޓާފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިންނެެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ފަންޑުގެ ދަށުން، ލ. ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ލ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 4 ކްލާސްރޫމެއް ޑިޖިޓައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުންވަނީ ޓީވީވެސް ބަހައްޓާފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ ވިމެން އެންހޭންސްމަންޓްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ބީއެމްލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 80 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް