ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 10:13
ކައި ހަވާޓްޒް (29) ޗެލްސީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗާއެކު
ކައި ހަވާޓްޒް (29) ޗެލްސީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗާއެކު
ޑެއިލީ މެއިލް
ޗެލްސީ
އޮންރީ އަށް ކައި ހަވާޓްޒް އަކީ ވެންޕާސީ ފަދަ ކުޅުންތެރިއެއް
މިހާރު އޭނާ ބޮޑަށް ބަލަންވީ ވީހާ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހޭތޯ: އޮންރީ

ޗެލްސީގެ ކައިހަވަޓްޒްގެ ކުޅުން ފެނިފައި އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ރޮބިން ވެންޕާސީގެ ހަނދާންތައް އާވާ ކަމަށް ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް ތިއޭރީ އޮންރީ ބުނެފި އެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ރަންބޫޓު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދި އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ބުނީ ވެންޕާސީ ފަދައިން ހަވަޓްޒް ވެސް ވާތު ފައިން ބޯޅަ ގެންގުޅޭގޮތް ތަފާތުވެފައި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ.

އޮންރީ ބުނީ ހަވާޓްޒް ފޯވަޑެއްގެ ފަހަތުންނާއި ދެ އަރިމަތިން ބައެއް ފަހަރު ކުޅެން ޖެހެނީ އޭނާގެ ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ.

މިހާރު އޭނާ ބޮޑަށް ބަލަންވީ ވީހާ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހޭތޯ. ވެންޕާސީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހި ފޯވަޑެއް. ހަވާޓްޒް ކިބާގައި ވެސް އެ ފެންވަރު އެބަހުރި
ތިއޭރީ އޮންރީ / ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް

ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ހަވާޓްޒް ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް