ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 21:09
އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދިދަ
އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދިދަ
އިރާންއެމޭޒް.ކޮމް
އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގުޅުން އަލުން ޤާއިމުކޮށް، އެމްބަސީތައް އަލުން ހުޅުވަން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ދެ ޤައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކުރުމާއި އެކަކު އަނެކެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވޭ

ގަލްފުގައި ފިތުނަތައް އިތުރުވެ، ޔަމަނުން ފެށިގެން ސީރިއާއާ ދެމެދުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފުންވެފައިވާ ހަތް އަހަރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑުމަށް ފަހު އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ގުޅުން އަލުން ގާއިމް ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި އާދެވުނީ މެދުއިރުމަތީގެ ވާދަވެރި ދެ ބާރުގެ ސަލާމަތީ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ބެއިޖިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެއްބަސްވީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އަލުން ފެށުމަށާއި އެމްބަސީތައް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވުމަށް ކަމަށް އީރާނުގެ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އީރާނާއި ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ ދެގައުމުގެ ބަޔާނުގައި އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކުރުމާއި އެއް ގައުމު އަނެއްގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ސަލާމަތީ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދާއި އިންވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ހެދި އެހެން އެއްބަސްވުމެއް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ ނޫރު ނިއުސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު މޫސާއިދު ބިން މުހައްމަދު އަލް އައިބާނާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި އީރާނުގެ ސަލާމަތީ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލް އަލީ ޝަމްޚާނީ ވަނީ ޗައިނާގެ ދައުރަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނުން ވެސް ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާއި 2022 ވަނަ އަހަރު މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައިވާ އިރާގާއި އޮމާނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މެދުއިރުމަތީގައި ޝިޔައީން ނާއި ސުންނީގެ އިސް ދެ ބާރުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު، ޔަމަނުން ފެށިގެން ސީރިއާ އާއި އެހެނިހެން ތަންތަނާ ހަމައަށް ޕްރޮކްސީ ހަނގުރާމަތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ކުރިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އީރާނާ ގުޅުން ކަނޑާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ އެމްބަސީއަށް ތޫފާނެއް އަރައި ރިޔާދުން ޝިޔައީ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އީރާނުގެ ސަލާމަތީ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ލީޑަރު އާޔަތުالله އަލީ ޚާމަނާއީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް