ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:53
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ޒިޔާރަތެއް ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ޒިޔާރަތެއް ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޖަރުމަނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ޒިޔާރަތެއް ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް
 
މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނުމަށް މަޝްވަރާކުރި ޕޮޓްސްޑެމް ކޮންފަރެންސް އޮތް ތަން
 
ޖަރުމަނަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

އެ ގަނޑުވަރަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ބުރަސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ސެސިނިއަންހޮފް ގަނޑުވަރު ހުންނަނީ ޖަރުމަނުގެ ބްރޭންޑެންބަރގްގައެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ކުރި ޕޮޓްސްޑެމް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވި ތަނެވެ.

ޖަރުމަނަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބަރލިންގެ މެސޭ ބަރލިންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑުފެއަރ ކަމުގައިވާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓުއަރިޒަމް ބޯސޭ (އައި.ޓި.ބީ) ބަރލިން ފެއަރއަށްވެސް ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ވަނީ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް