ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:14
އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ރެހެންދި ކޮޅަށް ދިހަ ލަނޑު ޖަހައިގެން އިސްކަންދަރު ފައިނަލަށް
މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފެށިގެން ވެސް މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިސްކަންދަރުން ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ބައި ކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ

އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރެހެންދިން ސްކޫލް ބަލިކޮށް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ސެމީ މެޗު އިސްކަންދަރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 10-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިސްކަންދަރުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ މުޙައްމަދު އިލާން އިމްރާން، އީތަން އިބްރާހީމް ޒަކީ، މުޙައްމަދު ރުހައިމް އަދި ޔޫސުފް އަޔާން އާމިރު އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިލާން އެކަނި ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖަހައި، ދެ ހެޓްރިކް ހަދައިފަ އެވެ. އީތާން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރުހައިމް އަަދި އަޔާން ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފެށިގެން ވެސް މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިސްކަންދަރުން ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ބައި ކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ އެވެ.

ފައިނަލްގައި އިސްކަންދަރުން ކަލާފާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް