ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:19
އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
މުހައްމަދު ހަމީދު/ ޓްވިޓަރ
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން
4 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މާލޭގެ 10 ތަނެއް ވަނީ ބަލާފައި
 
އޮޕަރޭޝަންގައި 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ހޯދާފައިވޭ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީޕީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާރޗް 4 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު އިންޓެެލިޖެންސް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސީޕީ ވިދާޅުވީ މި އޮޕަރޭޝަންގައި މާލޭގެ 10 ތަނެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި 5 ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރުއީ މަރުހަލާވެސް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
22%
11%
33%
11%
0%
22%
ކޮމެންޓް