ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:18
ޗެލްސީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން: ކޯޗު އުއްމީދު ކުރަނީ އޭނާ ގޯލު ޖަހާނެ ކަމަށް
ޗެލްސީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން: ކޯޗު އުއްމީދު ކުރަނީ އޭނާ ގޯލު ޖަހާނެ ކަމަށް
ސީ.އެން.އެން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ޕޮޓާ އުއްމީދު ކުރަނީ ސްޓާލިން މިރޭ ގޯލު ޖަހާނެ ކަމަށް
 
ސްޓާލިން ވަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 24 ގޯލު ޖަހައިދީފަ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް މިރޭ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ފޯވަޑް ރަހީމް ސްޓާލިންގެ ރެކޯޑްތަކުން ޗެލްސީ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

Advertisement

ސްޓާލިން އަކީ މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރެވެ. ޖަހާފައިވަނީ ހަ ގޯލެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅެދިން 67 މެޗުން ވަނީ 24 ގޯލު ޖަހައިދީފަ އެވެ. މިހެންވެ ސްޓާލިން އަކީ މުބާރާތުގައި ކޮންމެހެން މޮޅުވާންޖެހޭ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާގެ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑާމެދު ދައްކާނެ ވާހަކައެއްނެތް. ވަރަށް ފުރިހަމަ. އޭނާ އަކީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ހުރި ކުޅުންތެރިއެއް. އެކަމާ އަހަރުމެން އުފާކުރަން. އޭނާ ދަނޑުމަތީގައި މި ޓީމުގައި މިރޭ ހުންނާނެތީވެ އަހަރުމެން އުފާކުރަން. އަދި (އޭނާ ޖަހާ ގޯލުތަކުން) އަހަރުމެން މިރޭ އުފާވެރިކަން ހޯދާނެ ކަމަށް މިތިބީ ވަރަށް އުއްމީދުގައި
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާ

ކޯޗު ބުނީ ޑޯޓްމުންޑަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ދަނޑުގައި 1-0އިން ބަލިވެފައިވާތީވެ މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2 ލަނޑުން ކޮންމެހެން މޮޅުވާން ޖެހޭއިރު ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން ބައެއް މެޗުތަކުގައި ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައިވާނެ. އެންމެ ލަނޑެއްނޫން އަހަރުމެން ޖަހަނީ މެޗެއްގައި. ގަދަ އަށަކަށް ދިއުމަށް މި މެޗަކީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް. ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން ބޮޑުވާނެ. އިދިކޮޅު ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަކާއެކު ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާ

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް އާއި މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ވަނީ މި މެޗަށް ފިޓްވެފަ އެވެ. ފަރިތަކުރަން ފެށި ނަމަވެސް މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އަށް ކުޅެވޭވަރަށްވުރެ މި މެޗު މިއޮތީ މާ އަވަހަށެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަކާއެކު ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެ، ދެ ވަނާގައި އޮތް ޑޯޓްމުންޑުން އުއްމީދު ކުރަނީ މި މެޗަށް ކީޕަރު ގްރެގޯ ކޯބެލް އާއި ފޯވަޑް ޑޮންޔެލް މަލެން މި މެޗަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގޯލު ޖެހި ކަރީމް އަޑެޔޭމީ އަށް މި މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. މިދޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ ހުރީ އަނިޔާގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް