ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 09:31
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ބައި ކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ، އިސްކަންދަރު ސެމީ ފައިނަލަށް
 
ކުއާޓާ ގައި އިސްކަންދަރުން އިމާދުއްދީން ބަލި ކުރީ 5-0 އިން

އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ސެމީ އިން އިސްކަންދަރު ޖާގަ ހޯދީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެ މެޗުން އިސްކަންދަރު މޮޅުވީ 5-0 އިންނެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އިސްކަންދަރު ދަތުރު ކުރީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލި ނުވެ، ބައި ކޮޅަށް ވެސް ލަނޑެއް ނުވަދެ އެވެ. އިސްކަންދަރުން ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ވެސް ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި އިސްކަންދަރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުޙައްމަދު އިލާން އިމްރާން އެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަހުން އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޔޫސުފް އަޔާން އެވެ. އިސްކަންދަރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އީތަން އިބްރާހީމް ޒަކީ އެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަޔާން އެވެ. އިސްކަންދަރުގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އީތަން އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް