ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:45
ރެއާލްއިން ޖެހި ލަނޑު ގަބޫލުނުކުރުމުން ޝަކުވާ ކުރަނީ
ރެއާލްއިން ޖެހި ލަނޑު ގަބޫލުނުކުރުމުން ޝަކުވާ ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ރެއާލް މެޑްރިޑްް މޮޅެއް ނުވި، ލީގު ދިފާއުކުރުމާ ދުރަށް!
 
އެއްވަނާގައި ބާސާ އޮތީ 9 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައި

ރެއާލް ބެޓިސް އަތުންވެސް މޮޅުނުވެވި, ލީގު ދިފާއުކުރުމަށް ކުރަން އޮތް މަސައްކަތުގައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ފަހަތަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިއްޖެއެވެ.

އެއްވަނާގައި ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައި ވަނިކޮށް ނުކުމެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ހޯދުނީ ޕޮއިންޓެކެވެ. އެއީވެސް ލަނޑެއް ނުޖެހި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެން ލިބުނު ޕޮއިންޓެކެވެ. ރެއާލް ބެޓިސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރެއާލްއިން ލަނޑެއް ޖަހާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރިއެވެ. އެކަމަކު ވީއޭއާރުން ނިންމީ އޮފްސައިޑްކަމަށެވެ. މެޗު ފާހަގަކުރެވުނީ ދެޓީމްގެ ކީޕަރުންވެސް ބިޒީ މެޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދެވަނަ ހާފްގައި ދެކީޕަރުންވެސް ގިނަ ބޯޅަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. ބެޓިސްގެ 39 އަހަރުގެ ކްލައުޑިއޯ ބުރާވޯ ފަސް ބޯޅައެއް މަތަކުރިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބެންޒެމާއާއި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް ހިމެނެއެވެ.

މެޗުން މޮޅުނުވެވުމުން އެއްވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާއި ރެއާލްއާ ދެމެދު ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް ލީޑް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް