ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:31
މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ރަޝިޔާގެ ސައިންސްވެރިޔާ
މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ރަޝިޔާގެ ސައިންސްވެރިޔާ
ޑެއިލީ މެއިލް
ރަޝިޔާގެ އިސް ސައިންސްވެރިޔެއް މަރާލުން
ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ރަޝިޔާގެ އިސް ސައިންސްވެރިޔެއް މަރާލައިފި
 
މިމަރާ ގުޅިގެން 29 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރިޔަށްގެންދަމުން

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ރަޝިޔާގައި އުފެއްދި ވެކްސިން ކަމުގައިވާ ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެއް ސައިންސްވެރިޔެއް އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައި އެޕާޓްމަންޓްގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އަންދްރޭ ބޮޓިކޮވް އަކީ ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 18 ސައިންސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ސައިންސްވެރިޔެކެވެ. އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ ބެލްޓެއް ކަރުގައި އޮޅާ ބާރުކޮށްގެންނެވެ. މިމަރު ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނައިރު މީގެކުރިންވެސް އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައި އެޕާޓްމަންޓަށް މީހަކު ވަދެ ފައިސާ ދިނުމަށް އެދި ހިނގި ކަންތައްތަކެއްގައި އޭނާ ސަލާމަތްވިކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިމަރާ ގުޅިގެން 29 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ރަޝިޔާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީން ބުނާގޮތުގައި ސައިންސްވެރިޔާ މަރާލިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެމީހުންނަށް ވަނީ ފިލަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވިފައެވެ. އަދި އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކޮމިޓީން ބުނެއެވެ.

ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު އެހެން ތަހުގީގުތަކެއްވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސައިންސްވެރިޔާ އަންދްރޭ ބޮޓިކޮވް އަކީ ރަޝިޔާގެ ނޭޝަނަލް ރިސަރޗް ސެންޓަރ ފޮރ އެޕިޑެމޮލޮޖީ އެންޑް މައިކްރޯބައިލޮޖީގައި ސީނިއާ ރިސަރޗަރއެއްގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި ސައިންސްވެރިއެކެވެ. އަދި ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރުގެ ސަބަބުން ޚާއްސަ އެވޯޑެއްވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން އަކީ ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް އުފެއްދި ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރ ކުރި ވެކްސިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް