ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:37
އައިމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް
އައިމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަނގާކުރުން
ހަނގާކުރުމުން އެކަމުގެ އަސަރު ދަރިވަރުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ދެމިގެންދޭ: އާކް
 
ހަނގާކުރުމުން މުޅި ގައުމަށްވެސް ގެއްލުންވާކަމަށް އަޒްކާ ވިދާޅުވި

ހަނގާކުރުމަކީ އެ ކަމުގެ އަސަރު ދަރިވަރުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ދެމިގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ވެސް, ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް އެޑްވޮކޭޓިންގެ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އާކްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައިމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް ވިދާޅުވީ ހަނގާކުރުމަކީ އޭގެ އަސަރު ކުއްޖާގެ މުޅި އުމުރަށް ވެސް ދެމިގެންދާނެ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުއްޖާއަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްގައި ކިޔެވުމަށް އެ ކުދިންނަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅޭ ކަމަށާއި އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ވެސް ސެލްފްކޮންފިޑެންސް ގެއްލި، އެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒްކާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވަނީ އެ ކުއްޖާއަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި މުޅި ސްކޫލަށްވެސް އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ވާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން، ދަރިވަރުގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން މުޅި ސްކޫލްގެ ނަތީޖާއަށް ވެސް އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުދިންނަށް ހަނގާކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ގައުމަށާއި ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ގެއްލުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން އަޒްކާ ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖަކު ބޮޑުވެގެން އަންނައިރު އެ ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކައިގެން ކުދިން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޖީލުތަކަކީ ތައުލީމީ ކުދިންތަކަކަށް ނުވާނަމަ އިގްތިސާދަށް ވެސް އޭގެ ގެއްލުން ވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
14%
14%
43%
29%
0%
ކޮމެންޓް