ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:54
އަލަބާ (ކ) އާއި ބެންޒެމާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޖާޒީގައި
އަލަބާ (ކ) އާއި ބެންޒެމާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޖާޒީގައި
ބީބީސީ
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑް
ބެންޒެމާ ފަހަތަށްލައި މެސީއަށް ވޯޓު ދިނުމުން އަލަބާ ހޫނުފެނަށް!
 
އަލަބާ ބުނީ މެސީ އަށް ވޯޓުދިނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުމުގައި ކަމަށް

ފީފާއިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ "ދަ ބެސްޓް" ހޮވަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ފޯވަޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ ފަހަތަށްލައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީއަށް އެއްވަނަ ވޯޓުދިނުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑޭވިޑް އަލަބާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިއަކު ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވޯޓުދިނުމަކީ ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ފެންނަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޮސްޓްރިއާގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އަލާބާ މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ "އަލަބާއައުޓް" ކެމްޕޭން ފަށައިފަ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އަލަބާ ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް ބެންޒެމާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވަޑް ކަމަށެވެ.

މިކަމުން ވެސް އެނގޭނެ އަހަރެން ބެންޒެމާއަށް ކުރާ އިހްތިރާމް. އަދި އަހަރެން އޭނާ ބަލައިގަންނަ މިންވަރު. އެކަމަކު އަހަރެން މެސީއަށްދިން ވޯޓަކީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް. އެއީ ގައުމީ ޓީމުގެ ނަމުގައިދިން ވޯޓެއް. ކުޅުންތެރިންގެ ކައުންސިލްގެ ވިސްނުން ހުރީ އެގޮތަށް
އަލަބާ

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަންގާރަ ދުވަހު ލިބުނު މެސީ އަށް އެއްވަނަ ވޯޓު ދިނުމަށްފަހު، ދެ ވަނަ ވޯޓު އަލަބާ ދީފައިވަނީ ބެންޒެމާ އަށެވެ. ތިން ވަނަ ދިނީ ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށެވެ.

ފީފާގެ އެވޯޑްތައް ހޮވާފައިވާއިރު ބެންޒެމާ އާއި މެސީ އަކީ ފީފާއިން ހޮވި ޑްރީމް ޓީމުގެ ވެސް ހިމެނުނު ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރީ ވެސް މިދެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެމްބާޕޭ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
43%
14%
14%
14%
14%
ކޮމެންޓް