ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 20:47
ދިރާގު އެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް
ދިރާގު އެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށްލައިގެން އިތުރު ޑޭޓާ!
 

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށްލައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި އަޕްގްރޭޑާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ އެންމެހާ ބްރައުޒިންގ، ސްޓްރީމިންގ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންތަކަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދެ ޕްލޭނަކަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

ދިރާގުު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 550 ޕެކޭޖުން މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖުމްލަ 20ޖީބީ ޑޭޓާ، ހިލޭ އެސްއެމްއެސް، ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށް ހިލޭ ކޯލް، އަދި އެހެނިހެން ލޯކަލް ނަންބަރުތަކަށް 1200 ހިލޭ ވޮއިސް މިނިޓް ލިބޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން މި ޕެކޭޖުގައި ހިމެނެނީ 10ޖީބީ ޓޯޓަލް ޑޭޓާ އަދި 300 ހިލޭ ވޮއިސް މިނިޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޯސްޓްޕެއިޑް 750 ޕެކޭޖުން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖުމްލަ 30ޖީބީ ޑޭޓާ، ހިލޭ އެސްއެމްއެސް އަދި ދިރާގާއި އެހެނިހެން ލޯކަލް ނަމްބަރުތަކަށްވެސް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ. ކުރިން މި ޕެކޭޖުގައި ހިމެނޭނީ ޖުމްލަ 15ޖީބީ ޑޭޓާއެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިރާގުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1000 އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1700 ޕްލޭންތައްވެސް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައެވެ. މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު މި ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް "ލިމިޓްލެސް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާ، އެސްއެމްއެސް އަދި ދިރާގާއި އެހެނިހެން ލޯކަލް ނަމްބަރުތަކަށްވެސް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

އަޕްގްރޭޑްކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޕްގްރޭޑްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދީ އިތުރު މަންފާ ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް