ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:20
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީނަށް
 
އެއް ވަނައިގައި އިމާދުއްދީނުން އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް އިމާދުއްދީން ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް ބީ ގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އިމާދުއްދީނުން ކާމިޔާބު ކުރީ ހުރަވީއާ ވާާދަކޮށް 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިމާދުއްދީނަށް ލަނޑު ޖަހައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނަގައިދިނީ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އަޙުމަދު މަންހާލް އާޒިމް އެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަހުން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އާދަމް ހުމާމް ޞާބިރު އެވެ. އިމާދުއްދީންގެ ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި މިނެޓުގައި ޖެހީ މުޙައްމަދު އިނާން އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މީގެ ކުރިން އިމާދުއްދީނުން ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލްސް ސްކޫލާއި، ގުރައިދޫ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އިމާދުއްދީނުން އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް