ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 14:47
އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ ޤާތިލު އަބްދުﷲ ޒުހެއިރު
އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ ޤާތިލު އަބްދުﷲ ޒުހެއިރު
ޕޮލިސް
އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރު
އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ ޤާތިލު ޒުހެއިރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
 
އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ ޙަރަކާތްތެރި ވަމުން
 
އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ކ ދިއްފުށީ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވައި

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުއިއްޔާގެ ފާޚާނާގެ ތެރޭގައި ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ ޤާތިލު އަބްދުﷲ ޒުހެއިރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ކ ދިއްފުށިންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ކ ދިއްފުށީ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވައި ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ ޙަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އޮތީ ދިއްފުށީ އުތުރުފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައެވެ. އަދި އޭނާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އޭނާ ގެންދެވުނީ 12:20 އެހާއިރުއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފާހާނާގެ ތެރޭގައި އަޒްލީނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަޒުލީނާ މަރާލުމުގެ ކުށް ޒުހައިރުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ 11 އަހަރު ފަހުން، 2013 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
0%
13%
38%
19%
19%
ކޮމެންޓް