ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:19
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއަށް އިތުރަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލައްވައިފި
 
ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޒެލެންސްކީ، އީޔޫގެ ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލެއްވި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ޤައުމަށް އިތުރަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ޤައުމުތަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ އާއްމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ އީޔޫ ޤައުމުތަކުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަޝިއާގެ ބޭންކިންގ އިންޑަސްޓްރީއަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ އިންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އީޔޫގެ އައު ޕެކޭޖުގައި ރަޝިއާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ ކުންފުނި ކަމަށް ރަސޯޓަމް އާއި އެ ޤައުމުގެ އެހެން ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ދާއިރާއެއް ކަން ޒެލެންސްކީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އީޔޫގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފްރާންސް ފަދަ ޤައުމުތަކުން އަދިވެސް ޔުރޭނިއަމް ގަންނަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އަދި ހަންގޭރީން ވެސް ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފައެވެ.

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އަހަރެއް ފުރިފައެވެ. އެއާއެކު އދ. އިން ވެސް ވަނީ ރަޝިއާގެ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމަށާއި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ބުނަނީ އެއީ "ބޭކާރު" ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް