ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 08:21
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރާމާރީ
ވަޅިޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި!
 
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާއެއްނުކުރޭ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާފަންނު ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާއަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:20 ހާއިރު މާފަންނުގައި ހުންނަ ކްރާސާ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ, ވަޅި ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލާފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ފިހާރަ ތެރެއަށް އޭނާ ވަނީ ބަޔަކު މީހުން އޭނާ ހޯދަން އަންނާތީ ފިލަން ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިހާރަ ތެރޭގައި އޭނާ ހުއްޓައި ދެ މީހަކު އައިސް އޭނާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ބުނީ އެ ޒުވާނާއަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެން ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެ ފިހާރަތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ލޭ ހުއްޓެވެ. އަދި އޭނާގެ ގައިގައިވެސް ވަރަށް ގިނައިން ލޭ ހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
10%
0%
30%
50%
10%
0%
ކޮމެންޓް