ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:12
ޔޫއޭއީއާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން
ޔޫއޭއީއާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އަސްކަރީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން
އަސްކަރީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫއޭއީ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ޚާއްސަ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދިޔަ

ދިވެހިރާޖެއާއި، ޔުނއިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އަބޫދާބީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެގްޒިބިޝަން (އައިޑީއީއެކްސް 2023) ގެ ތެރެއިންނެވެ. މި އެގްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ޔޫއޭއީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އީސާ ސައިފް ބިން އަބްލަން އަލް މަޒޫރީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚާއްސަކޮށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޔޫއޭއީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް