ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:21
މާލާ އަލީ ރާއްޖޭގައި
މާލާ އަލީ ރާއްޖޭގައި
މާލާ އަލީ
މާލާއަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ބްލެކްލިސްޓުކޮށްފި
 
މާލާ ބްލެކް ލިސްޓުކުރީ ވިސާގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ

އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނާއި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އިރާގުގެ މާލާ އަލީއަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ބްލެކް ލިސްޓުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި މާލާ ރާއްޖެ އައިސް، ހުއްދަ ނެތި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުންނަށް ފަރުވާދިން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ބްލެކްލިސްޓު ކޮށްފައިވާކަން އިމިގްރޭޝަންގެ މީޑީއާ އޮފިޝަލް މިފްތާހު މުހައްމަދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދިގެން މާލާގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމުން، ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި އޭނާ ރާއްޖެއަށް އައިސް، ވިސާގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އުޅެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާލާއަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ބްލެކްލިސްޓު ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލާ ރާއްޖޭގައި ފަރުވާ ދިނީ ކިހާ މީހުންނަކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކިފައިވަނީ ބައެއް މީހުންނާއެވެ. މީގެ ކުރިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އޭނާ ރާއްޖެ އައީ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާ އެކުއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރިކަމެއްް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ވެސް ނޭނގޭއިރު، މި ކަމުގައި ދިވެއްސަކު ޝާމިލުވާކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

Advertisement

މާލާގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައީ އޭނާ ދިވެހީންނަށް ފަރުވާދޭ ވީޑިއޯތަކެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުވުމުންނެވެ. އެ ވީޑީއޯތައް އާންމުވުމާއެކު ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިންވަނީ އޭނާއަކީ އޮޅުވާލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާމެދު ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ. މާލާ ފަރުވާދިން ރާއްޖޭގެ އެކަކުވެސް ރަނގަޅުވެފައި ނުވާކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލާ ވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިންވެސް ޑީޕޯޓްކޮށްލާފައެވެ. އޭނާ ސައުދީން ޑީޕޯޓްކުރި ސަބަބެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަކަަރުހަދައި، އޮޅުވާލައި ހީލަތްހެދުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް