ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:55
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޚިދުމަތް
ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ޚިދުމަތަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ: މިއުވާން
 
ޕްރައިމަރީގައި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ނެތްތޯ ކުރި ސުވާލަށް ތަރުޖަމާން ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ
 
ރައީސް އަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ އަދި އެގްރޯ ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ

ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ޚިދުމަތަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ހޮވުމަށްޓަކާ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެކުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވުމަށް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލު ނާންނާނެކަމާއި އާއްމުންނަށް އުނދަނގުލަކާއި ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް ރައީސްގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތްތޯ އާއި އެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާތޯ ސުވާލުކުރުމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލަށް އަދި ވަކި ޖަވާބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުލިބި ނުދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ޕްރައިމަރީގެ މަރުހަލާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވެސް ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް އާއްމުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ބުރު އަރައިގެން ނުވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ އަދި އެގްރޯނެޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހުއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއްވެސް އެމްޑީއެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއް އަދި ވަކިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް